Category Archives: Chưa được phân loại

Bài 13 . 不(bú) 是(shì)…… 而(ér) 是(shì)…… ” không phải…… mà là…….

不(bú) 是(shì)…… 而(ér) 是(shì)…… ” không phải…… mà là…….   Trong câu biểu đạt quan hệ song song, tức giữa các mệnh đề biểu đạt ý nghĩa, sự kiện hoặc động tác là quan

 Bài 12 一(yì) 边(biān) …… 一(yì) 边(biān) …….   Có nghĩa là : vừa…….vừa…..

一(yì) 边(biān) …… 一(yì) 边(biān) …….   Có nghĩa là : vừa…….vừa…….trong câu biểu đạt quan hệ song song, tức quan hệ giữa các mệnh đề là quan hệ bình đẳng.   1.我一边眺望远方,一边回忆童年时光。 wǒ yì biān tiào

Bài 10 “即使……也……””dù……cũng……”

“即使……也……””dù<dẫu>……cũng……” trong câu biểu đạt quan hệ nhân quả, mệnh đề phụ giải thích nguyên nhân, mệnh đề chính biểu đạt kết quả. Mẫu câu: 即使我的成绩是全班第一,也不能骄傲。 jí shǐ wǒ de

  “无(wú) 论(lùn) … … 都(dōu) … …””bất kể…… đều……, dù…… đều…….”

  “无(wú) 论(lùn) … … 都(dōu) … …””bất kể…… đều……, dù…… đều…….” Mẫu câu 1.无论环境多么恶劣,小草都努力生长。 wú lùn huán jìnɡ duō me è liè , xiǎo cǎo dōu nǔ lì shēnɡ

  “既(jì )……又(yòu )……”  ” vừa……. vừa……., đã……… lại…….”

既(jì )……又(yòu )…… vừa……. vừa……., đã……… lại……. Mẫu câu: 姐姐既不是医生又不是护士。 jiě jie jì bú shì yī shēng yòu bú shì hù shì Chị gái vừa không là bác sĩ cũng không là y tá.