Kỳ thi năng lực tiếng Trung (HSK)

Ngày thi tiếng Trung năm 2024

Kỳ thi năng lực tiếng Trung (HSK)

Lịch thi chứng chỉ HSK và HSKK năm 2024 đã được công bố chính thức. Lịch thi chung cho toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Tại Việt Nam thi HSK bắt buộc đăng ký thi kèm HSKK vậy nên cũng sẽ là lịch chung cho các bạn thi HSKK.

Các bạn xem lịch nhé!

 

 

Ngày thi
(Bài kiểm tra nói HSK+HSK)
Phiếu kiểm tra
(Bài kiểm tra nói HSK+HSK)
Hạn cuối đăng ký Ngày công bố kết quả
HSK Bài thi Nói HSK
Bài kiểm tra trên giấy (PBT) iBT tại trung tâm Bài kiểm tra trên giấy (PBT) iBT tại trung tâm Bài kiểm tra trên giấy (PBT) iBT tại trung tâm
Tháng một. Ngày 13 tháng 1 (Thứ bảy) PBT+iBT ở trung tâm Ngày 17 tháng 12 năm 2023 ngày 3 tháng 1 ※ Ngày 20 tháng 2 ngày 29 tháng 1 ※ Ngày 20 tháng 2 ngày 2 tháng 2
Tháng ba. Ngày 16 tháng 3 (Thứ bảy) PBT+iBT ở trung tâm ngày 18 tháng 2 ngày 6 tháng 3 ngày 16 tháng 4 1 tháng 4 ngày 16 tháng 4 ※ Ngày 12 tháng 4
Tháng Tư. Ngày 21 tháng 4 (Chủ Nhật) PBT+iBT ở trung tâm ngày 25 tháng 3 ngày 11 tháng 4 ※ Ngày 28 tháng 5 ※ Ngày 13 tháng 5 ※ Ngày 28 tháng 5 ※ Ngày 20 tháng 5
Có thể Ngày 19 tháng 5 (Chủ Nhật) PBT+iBT ở trung tâm ngày 22 tháng 4 ngày 9 tháng 5 ngày 19 tháng 6 ngày 3 tháng 6 ngày 19 tháng 6 ngày 11 tháng 6
Tháng Sáu. Ngày 22 tháng 6 (Thứ bảy) PBT+iBT ở trung tâm ngày 26 tháng 5 ngày 12 tháng 6 ngày 22 tháng 7 ngày 8 tháng 7 ngày 22 tháng 7 ngày 12 tháng 7
Tháng Bảy. Ngày 21 tháng 7 (Chủ Nhật) PBT+iBT ở trung tâm ngày 24 tháng 6 ngày 11 tháng 7 ngày 21 tháng 8 ngày 5 tháng 8 ngày 21 tháng 8 ngày 12 tháng 8
Tháng 8 Ngày 18 tháng 8 (Chủ Nhật) PBT+iBT ở trung tâm ngày 22 tháng 7 ngày 8 tháng 8 ngày 18 tháng 9 ngày 2 tháng 9 ngày 18 tháng 9 ngày 9 tháng 9
Tháng 9 Ngày 8 tháng 9 (Chủ nhật) PBT+iBT ở trung tâm ngày 12 tháng 8 ngày 29 tháng 8 ※ Ngày 15 tháng 10 ngày 23 tháng 9 ※ Ngày 15 tháng 10 ngày 30 tháng 9
Tháng 10 Ngày 19 tháng 10 (Thứ bảy) PBT+iBT ở trung tâm ngày 22 tháng 9 ngày 9 tháng 10 ngày 19 tháng 11 ngày 4 tháng 11 ngày 19 tháng 11 ngày 8 tháng 11
Tháng 11 Ngày 16 tháng 11 (Thứ bảy) PBT+iBT ở trung tâm ngày 20 tháng 10 ngày 6 tháng 11 ngày 16 tháng 12 ngày 2 tháng 12 ngày 16 tháng 12 ngày 6 tháng 12
Tháng mười hai. Ngày 8 tháng 12 (Chủ nhật) PBT+iBT ở trung tâm ngày 11 tháng 11 ngày 28 tháng 11 Ngày 8 tháng 1 năm 2025 ngày 23 tháng 12 Ngày 8 tháng 1 năm 2025 ngày 30 tháng 12

※ Do trùng lịch nghỉ lễ nên lịch thi sẽ chậm hơn 1 tuần

 

Bài thi Nói HSK

 

Ngày kiểm tra Mẫu kiểm tra Hạn cuối đăng ký Ngày công bố kết quả
Bài kiểm tra trên giấy (PBT) iBT tại trung tâm Bài kiểm tra trên giấy (PBT) iBT tại trung tâm
Tháng một. Ngày 13 tháng 1 (Thứ bảy) PBT+iBT ở trung tâm Ngày 17 tháng 12 năm 2023 ngày 3 tháng 1 ※ Ngày 20 tháng 2 ngày 2 tháng 2
Tháng ba. Ngày 16 tháng 3 (Thứ bảy) PBT+iBT ở trung tâm ngày 18 tháng 2 ngày 6 tháng 3 ngày 16 tháng 4 ※ Ngày 12 tháng 4
Tháng Tư. Ngày 21 tháng 4 (Chủ Nhật) PBT+iBT ở trung tâm ngày 25 tháng 3 ngày 11 tháng 4 ※ Ngày 28 tháng 5 ※ Ngày 20 tháng 5
Có thể Ngày 19 tháng 5 (Chủ Nhật) PBT+iBT ở trung tâm ngày 22 tháng 4 ngày 9 tháng 5 ngày 19 tháng 6 ngày 11 tháng 6
Tháng Bảy. Ngày 21 tháng 7 (Chủ Nhật) PBT+iBT ở trung tâm ngày 24 tháng 6 ngày 11 tháng 7 ngày 21 tháng 8 ngày 12 tháng 8
Tháng 10 Ngày 19 tháng 10 (Thứ bảy) PBT+iBT ở trung tâm ngày 22 tháng 9 ngày 9 tháng 10 ngày 19 tháng 11 ngày 8 tháng 11
Tháng mười hai. Ngày 8 tháng 12 (Chủ nhật) PBT+iBT ở trung tâm ngày 11 tháng 11 ngày 28 tháng 11 Ngày 8 tháng 1 năm 2025 ngày 30 tháng 12

※ Do trùng lịch nghỉ lễ nên lịch thi sẽ chậm hơn 1 tuần

 

Kỳ thi tiếng Trung dành cho thanh thiếu niên(YCT

 

Ngày kiểm tra Loại bài kiểm tra Mẫu kiểm tra Hạn cuối đăng ký Ngày công bố kết quả
Bằng văn bản Nói
Bài kiểm tra trên giấy (PBT) iBT tại trung tâm Bài kiểm tra trên giấy (PBT) iBT tại trung tâm Bài kiểm tra trên giấy (PBT) iBT tại trung tâm
Tháng Hai. Ngày 3 tháng 2 (Thứ bảy) Bằng văn bản PBT ngày 7 tháng 1 ※ Ngày 11 tháng 3
Tháng ba. Ngày 16 tháng 3 (Thứ bảy) Bằng văn bản PBT+iBT ở trung tâm ngày 18 tháng 2 ngày 6 tháng 3 ngày 16 tháng 4 1 tháng 4
Có thể Ngày 12 tháng 5 (Chủ Nhật) Viết + Nói PBT+iBT ở trung tâm ngày 15 tháng 4 ngày 2 tháng 5 ngày 12 tháng 6 ngày 27 tháng 5 ngày 12 tháng 6 ngày 3 tháng 6
Tháng 8 Ngày 17 tháng 8 (Thứ bảy) Bằng văn bản PBT ngày 21 tháng 7 ※ Ngày 24 tháng 9
Tháng 10 Ngày 19 tháng 10 (Thứ bảy) Bằng văn bản PBT+iBT ở trung tâm ngày 22 tháng 9 ngày 9 tháng 10 ngày 19 tháng 11 ngày 4 tháng 11
Tháng 11 Ngày 23 tháng 11 (Thứ bảy) Viết + Nói PBT+iBT ở trung tâm ngày 27 tháng 10 ngày 13 tháng 11 ngày 23 tháng 12 ngày 9 tháng 12 ngày 23 tháng 12 ngày 13 tháng 12

※ Do trùng lịch nghỉ lễ nên lịch thi sẽ chậm hơn 1 tuần

 

 

Bài kiểm tra tiếng Trung thương mại(BCT)

 

Ngày kiểm tra Mẫu kiểm tra Hạn cuối đăng ký Ngày công bố kết quả
Bài kiểm tra trên giấy (PBT) iBT tại trung tâm
Tháng Hai. Ngày 3 tháng 2 (Thứ bảy) PBT+iBT ở trung tâm ngày 7 tháng 1 ngày 24 tháng 1 ※ Ngày 11 tháng 3  
Tháng Tư. Ngày 7 tháng 4 (Chủ Nhật) PBT+iBT ở trung tâm ngày 11 tháng 3 ngày 28 tháng 3 ※ Ngày 14 tháng 5  
Tháng Sáu. Ngày 2 tháng 6 (Chủ Nhật) PBT+iBT ở trung tâm ngày 6 tháng 5 ngày 23 tháng 5 ngày 2 tháng 7  
Tháng 8 Ngày 3 tháng 8 (Thứ bảy) PBT+iBT ở trung tâm ngày 7 tháng 7 ngày 24 tháng 7 ngày 3 tháng 9  
Tháng 11 Ngày 2 tháng 11 (Thứ bảy) PBT+iBT ở trung tâm ngày 6 tháng 10 ngày 23 tháng 10 ngày 2 tháng 12  

※ ※ Do trùng lịch nghỉ lễ nên lịch thi sẽ chậm hơn 1 tuần

 

 

Kiểm tra tiếng Trung y tế(MCT

 

Ngày kiểm tra Mẫu kiểm tra Hạn cuối đăng ký Ngày công bố kết quả
Có thể Ngày 11 tháng 5 (Thứ bảy) PBT ngày 14 tháng 4 ngày 11 tháng 6
Tháng 11 Ngày 23 tháng 11 (Thứ bảy) PBT ngày 27 tháng 10 ngày 23 tháng 12

 

Nguồn: 汉考国际

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.