Cấu trúc kiểm tra HSK 1

HSK (Cấp độ 1) có tổng cộng 40 câu hỏi, chia thành phần nghe và đọc. Toàn bộ bài thi diễn ra trong khoảng 40 phút (trong đó có 5 phút để thí sinh điền thông tin cá nhân).

Nội dung thử nghiệm
Số câu hỏi kiểm tra(mục)
Thời gian kiểm tra (phút)
Nghe
Phần 1
5
20
Khoảng 15
Phần 2
5
Phần 3
5
phần 4
5
Điền vào phiếu trả lời (chuyển đáp án của phần nghe sang phiếu trả lời)
3
Đọc
Phần 1
5
20
17
Phần 2
5
Phần 3
5
phần 4
5
Tổng cộng
40
Khoảng 35

Thời gian bắt đầu kiểm tra (Tất cả giờ địa phương): 13:30.

Phiếu điểm HSK (Cấp 1) cung cấp ba điểm: nghe, đọc và tổng điểm. Để đạt được điểm tối đa đòi hỏi phải kiếm được 200 điểm, trong khi điểm tích lũy từ 120 trở lên đủ điều kiện được coi là điểm đậu. Điểm HSK có giá trị trong hai năm (bắt đầu từ ngày thi).

Nguồn:中文考试

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.