Từ vựng đạo thiên chúa

Chủ đề đạo thiên chúa.

maxresdefault

 1. 阿门Āmén: A men
 2. 教堂法医Jiàotángfǎyī: áo lễ nhà thờ
 3. 东方三博士Dōngfāngsānbóshì: 3 nhà thông thái phương đông
 4. 祭坛Jìtán: bàn thánh lễ
 5. 圣饼Shèngbǐng: bánh thánh
 6. 七大罪Qī dàzuì: 7 mối tội đầu
 7. 叛教Pànjiào: bỏ đạo
 8. 讲道坛Jiǎngdàotán: bục giảng kinh
 9. 耳堂Ěr táng: cánh ngang (trong nhà thờ)
 10. 做祷告Zuòdǎogào: cầu nguyện
 11. 早祷Zǎodǎo: cầu nguyện buổi sáng
 12. 晚祷Wǎndǎo: cầu nguyện buổi tối
 13. 蜡烛Làzhú: cây nến
 14. 忏悔神父Chànhuǐ shénfù: cha cố rửa tội
 15. 教父Jiàofù: cha đỡ đầu
 16. 圣水盆Shèngshuǐ pén: chậu nước thánh
 17. 救世主Jiùshìzhǔ: Chúa cứu thế
 18. 耶稣Yēsū: Chúa Giê-su
 19. 圣神Shèng shén: Chúa Thánh thần
 20. 祝福Zhùfú: chúc phúc
 21. 圣餐杯Shèng cān bēi: cốc dùng trong tiệc Thánh
 22. 门廊Ménláng: cổng vòm
 23. 拱柱Gǒngzhù: cột vòm
 24. 唱诗班Chàngshībān: dàn đồng ca nhà thờ
 25. 大修道院Dà xiūdàoyuàn: nhà thờ lớn
 26. 天主教Tiānzhǔjiào: đạo Thiên Chúa
 27. 新教Xīnjiào: đạo Tin Lành
 28. hqdefault
  TRUNG TÂM TIẾNG TRUNG THẢO ĐIỆP
  cơ sở 1: Phố Đại Đình – Đồng Kỵ – Từ Sơn – BN (Gần Đình Đồng Kỵ)
  Cơ sở 2: Ngõ Trực – Chợ Me – Hương Mạc – TS – BN.
  LH: 0986 434588 – 01233 235 888

Trung tâm tiếng trung tại từ sơn

Videos học tiếng trung