TIẾNG TRUNG CHỦ ĐỀ” THƯƠNG MẠI”

Đây đều là những từ vựng chủ chốt để bạn có thể giao tiếp trong quá trình buôn bán , làm ăn.  đừng nên bỏ qua vì ngay sau đây mình sẽ gửi tới các bạn loạt từ vựng về buôn bán thương mại trong tiếng Trung.  Vì vậy bạn còn chờ gì nữa mà không học thuộc chúng mau đi.

 

images (8)

1 thương mại qua trung gian 中介贸易 Zhōngjiè màoyì
2 thương mại biên giới 边境贸易 Biānjìng màoyì
3 thương mại đường biển 海运贸易 Hǎiyùn màoyì
4 cảng tự do 自由港 Zìyóugǎng
5 cảng xuất phát 出发港 Chūfā gǎng
6 cảng nhập khẩu 进口港 Jìnkǒu gǎng
7 cửa khẩu theo hiệp ước 条约口岸 Tiáoyuē kǒu’àn
8 cửa khẩu thông thương ,cửa khẩu thương mại 通商口岸 Tōngshāng kǒu’ àn
9 của khẩu xếp hàng ,cảng xếp hàng 装货口岸 Zhuāng huò kǒu’àn
10 cảng giao hàng 交货港 Jiāo huò gǎng
11 thị trường thế giới 世界市场 Shìjiè shìchǎng
12 thị trường ngoài nước 海外市场 Hǎiwài shìchǎng
13 cảng đăng ký ( tàu thuyền ) 船籍港 Chuánjí gǎng
14 thị trường nhập khẩu 进口市场 Jìnkǒu shìchǎng
15 hàng xuất khẩu 出口货物 Chūkǒu huòwù
16 hàg hóa nhập khẩu 进口商品 Jìnkǒu shāngpǐn
17 hàng hóa xuất khẩu 出口商品 Chūkǒu shāngpǐn
18 hàng nhập khẩu 进口货物 Jìnkǒu huòwù
19 thị trường xuất khẩu 出口市场 Chūkǒu shìchǎng
20 trung tâm mậu dịch thế giới 世界贸易中心 Shìjiè màoyì zhōngxīn
21 trung tâm mậu dịch quốc tế 国际贸易中心 Guójì màoyì zhōngxīn
22 trung tâm thương mại 贸易中心 Màoyì zhōngxīn
23 trung tâm ngoại thương 外贸中心 Wàimào zhōngxīn
24 trung tâm mậu dịch biên giới 边境贸易中心 Biānjìng màoyì zhōngxīn
25 hội chợ giao dịch hàng hóa 商品交易会 Shāngpǐn jiāoyì huì
26 thuế nhập khẩu 进口税 Jìnkǒu shuì
27 thuế xuất khẩu 出口税 Chūkǒu shuì
28 sản xuất ngay tại chỗ 当地制造的 Dāngdì zhìzào de
29 trong nước sản xuất 本国制造的 Běnguó zhìzào de
30 đặc sản 特产品 Tè chǎnpǐn
31 thổ sản 土产品 Tǔ chǎnpǐn
32 nông sản 农产品 Nóngchǎnpǐn
33 hàng súc sản 畜产品 Xù chǎnpǐn
34 hàng sản xuất để xuất khẩu 出口的制造品 Chūkǒu de zhìzào pǐn
35 hàng thủ công mỹ nghệ 工艺美术品 Gōngyì měishù pǐn
36 hàng ngoại 外国商品 Wàiguó shāngpǐn
37 hàng công nghiệp nặng 重工业品 Zhònggōngyè pǐn
38 hàng công nghiệp nhẹ 轻工业品 Qīnggōngyè pǐn
39 hàng khoáng sản 矿产品 Kuàng chǎnpǐn
40 hàng quá cảnh 过境货物 Guòjìng huòwù
41 danh mục hàng hóa nhập khẩu 进口商品目录 Jìnkǒu shāngpǐn mùlù
42 phươg thức nhập khẩu 进口方式 Jìnkǒu fāngshì
43 hạng mục nhập khẩu 进口项目 Jìnkǒu xiàngmù
44 nhập khẩu miễn thuế 免税进口 Miǎnshuì jìnkǒu
45 gián tiếp nhập khẩu 间接进口 Jiànjiē jìnkǒu
46 trực tiếp nhập khẩu 直接进口 Zhíjiē jìnkǒu
47 mức nhập khẩu 进口额 Jìnkǒu é
48 giấy phép nhập khẩu 进口许可证 Jìnkǒu xǔkě zhèng
49 hạng mục xuất khẩu 出口项目 Chūkǒu xiàngmù
50 tổng giá trị nhập khẩu 进口总值 Jìnkǒu zǒng zhí
51 nhập siêu 入超 Rù chāo
52 xuất siêu 出超 Chū chāo
53 báo giá 报价 Bàojià
54 giá cả hàng hóa 商品价格 Shāngpǐn jiàgé
55 định giá 定价 Dìngjià
56 giá giao hàng 交货价格 Jiāo huò jiàgé
57 giá CIF ( đến cảng ) 到岸价格 Dào àn jiàgé
58 giá ưu đãi 优惠价格 Yōuhuì jiàgé
59 số lượng 数量 Shùliàng
60 kiểm nghiệm hàng hóa 商品检验 Shāngpǐn jiǎnyàn
61 chất lượng 质量 Zhìliàng
62 hợp đồng ngoại thương 外贸合同 Wàimào hétóng
63 phiếu chứng nhận kiểm nghiệm hàng hóa 商品检验证明书 Shāngpǐn jiǎnyàn zhèngmíng shū
64 lệ phí kiểm nghiệm hàng hóa 商品检验费 Shāngpǐn jiǎnyàn fèi
65 hiệp định mậu dịch song phương 双边贸易协定 Shuāngbiān màoyì xiédìng

tieng trung thuong mai

———————————————————-
TRUNG TÂM TIẾNG TRUNG THẢO ĐIỆP
cơ sở 1: Phố Đại Đình – Đồng Kỵ – Từ Sơn – BN (Gần Đình Đồng Kỵ)
Cơ sở 2: Ngõ Trực – Chợ Me – Hương Mạc – TS – BN.
LH: 0986 434588 – 01233 235 888

Trung tâm tiếng trung tại từ sơn

Videos học tiếng trung