• ———————————————————————————–
    TRUNG TÂM TIẾNG TRUNG THẢO ĐIỆP
    cơ sở 1: Phố Đại Đình – Đồng Kỵ – Từ Sơn – BN (Gần Đình Đồng Kỵ)
    Cơ sở 2: Ngõ Trực – Chợ Me – Hương Mạc – TS – BN.
    LH: 0986 434588 – 01233 235 888

Video liên quan

Học tiếng Trung Cách sử dụng “以前 (yǐ qián) trước đây,以后 (yǐ hòu) ” sau này

Videos học tiếng trung