Học cách phân biệt giữa 绝望 và 失望

Các bạn rất hay bị nhầm lẫn giữa 绝望 và 失望 . Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu  về cách phân biệt nhé. share ngay về kẻo quên !!!

ban-mau-1

杰尔 – – 实惠. Jué 上 – 沙 ng.

2 từ này đều động từ có nghĩa là mất đi niềm tin và hy vọng, đều có thể đi kèm với phó từ chỉ mức độ.

Thấy rằng con trai tôi không nghe lời khuyên, và cúi xuống theo cách riêng của mình, người mẹ đã thực sự thất vọng / tuyệt vọng.

kàn dào ér zi bù tīng quān gào , yī yì gū xíng , mǔ qīn zhēn de shī wàng / jué wàng .

Nhìn thấy con trai không chịu nghe theo lời khuyên cứ khư khư cố chấp làm theo ý mình , mẹ cảm thấy thật thất vọng.

Tôi đã tìm kiếm một ngày, tất cả những nơi tôi đã nghĩ đến đã ở đó, tôi đã không tìm thấy bất cứ điều gì mà tôi đã mất, Xiao Wang rất thất vọng / tuyệt vọng.

yǐ Jing zhǎo le Yi Tian Lê suǒ yǒu xiǎng Dao De Di Fang Qu Mei Guo Lê Dou Dou yǒu zhǎo một số jǐ Dìu Shi De Dao Đồng Hi, xiǎo Wang gǎn / DAO Fei Chang Shi Wang Jue Wang.

Đã tìm cả 1 ngày rồi , tất cả những chỗ nhớ đến cũng đều tìm qua rồi vẫn không tìm thấy đồ đã mất của mình , tiểu Vương cảm thấy vô cùng thất vọng.
绝望。jué wàng : tuyệt vọng , hết hy vọng… không còn 1 chút hy vọng nào nữa .
这位老人对生活彻底绝望了,选择了自杀这条路。

zhè wèi lǎo rén duì shēng huó chè dǐ jué wàng le , xuǎn zé le zì shā zhè tiáo lù .

Cụ già này đối với cuộc sống tuyệt vọng hoàn toàn rồi nên mới chọn cách tự sát

Bất kỳ loại thuốc nào đã được thử, nhưng bệnh của anh ấy vẫn chưa được cải thiện, mọi người đều tuyệt vọng.

shénme yào dōu shì guò le , dàn tā de bìng hái shì méi yǒu hǎo zhuǎn , dà jiā dōu jué wàng le .

Đã thử đủ các loại thuốc rồi mà bệnh của anh ta vẫn không có chuyển biến tốt , mọi người đều rất tuyệt vọng.
失望。shī wàng : mất hy vọng , mất niềm tin , thất vọ..
Ngữ nghĩa của từ này so với từ 绝望 nhẹ hơn. Cũng là thất vọng nhưng chưa phải là tuyệt vọng hoàn toàn mà vẫn còn chút hy vọng. Do nguyên nhân nào đó mất đi niềm tin , hy vọng vào ai / cái gì…

Bởi vì anh ấy không đi học đại học năm nay, anh ấy đã thất vọng.

yīn wèi jīn nián méi yǒu kǎo shàrungcaptoc#ng dà xué , tā shī wàng le .

Bởi vì năm nay anh ta không đỗ Đại học vì thế anh ta rất thất vọng.

Thật đáng thất vọng khi thảo luận về một kế hoạch du lịch tốt.

shāng liàng hǎo de lǔ xíng jì huà pào tàng le , zhēn ràng rén shī wàng .

Làm lỡ mất 1 buổi thương lượng kế hoạch du lịch khiến mọi người đều thất vọng.

———————————————————-
TRUNG TÂM TIẾNG TRUNG THẢO ĐIỆP
cơ sở 1: Phố Đại Đình – Đồng Kỵ – Từ Sơn – BN (Gần Đình Đồng Kỵ)
Cơ sở 2: Ngõ Trực – Chợ Me – Hương Mạc – TS – BN.
LH: 0986 434588 – 01233 235 888

Trung tâm tiếng trung tại từ sơn

Videos học tiếng trung